Nabízíme prvotní návrh, realizaci a provoz služeb pro mobilní telefony a přenosná zařízení. Dovedeme mobilní služby navázat na vaše stávající obchodní aktivity nebo vzhledem
k našim zkušenostem a know-how navrhnout komplexní projekty „na míru“.

Nová forma komunikace přináší alternativní způsoby marketingu a práce se zákazníkem. Zapojte do svého podnikání moderní a interaktivní programy pro podporu značky a prodeje produktů nebo služeb.

Proč mobilní marketing?

prudce se rozvíjející oblastí marketingu firem,
kdy je využíváno mobilních technologií
k propagaci výrobků a služeb
a k dotváření image firmy

jedna z mnoha nepostradatelných součástí nástrojů podpory prodeje nebo propagace moderní firmy

založen na zábavě, využívá hravosti a soutěživosti zákazníků

TOP 5
důvodů pro mobilní marketing v ČR

ČR patří mezi světovou špičku v počtu odeslaných SMS na jednoho obyvatele.

Zasílání SMS je komfortnější, pohodlnější a mnohdy levnější než poštovní služby, proto je v ČR účast přes SMS mnohonásobně vyšší, než jiné formy podpory prodeje.

Počet mobilních telefonů převyšuje počet obyvatel ČR, přičemž počet SIM karet převyšuje toto číslo téměř dvojnásobně.

Cílovou skupinou mobilního marketingu je skoro 8 milionů uživatelů mobilních telefonů v ČR.

Rychlý rozvoj internetu a mobilních služeb v ČR vychovává tzv. „elektronickou“ generaci, která využívá instant messaging a přenos informací pomocí mobilních zařízení a internetu.

Mobilní marketing lze propojit...

s direct marketingem

(databáze telefonních čísel). Direct marketing je velmi účinný nástroj propagace, lze jej využít na zasílání hromadných SMS, MMS, WAP a dalších reklamních informací.

s internetovými stránkami

kde lze umístit výstupy a výsledky marketingových akcí pro mobilní telefony (soutěže, seznamky, inzerce, odměny v podobě mobilního contentu, zpřístupněné sekce za poplatek apod.)

s dalším mobilními technologiemi

zaslání mobilního obsahu, propojení s Wap službami (minimalizace nákladů na SMS), Slide Show výrobku dané firmy apod.

s přidanou hodnotou výrobku

(balíčkem), kde společně s požadovaným zbožím dostane zákazník „něco navíc“ a současně zde lze využít prostor na upoutávky dalších marketingových aktivit

 

Elektronická generace v ČR

Daleko přístupnější k promo nabídkám prostřednictvím SMS než uživatelé v ostatních státech EU. Investují významnou část svého disponibilního příjmu za mobilní technologie kolem 17%, což je nejvíce v Evropě a řadí ČR na pátou příčku na světě.

 

Nová klientela

S mobilními službami dosáhnete
na nové cílové skupiny a oslovíte
i jinak nedostupné zákazníky
textovou (SMS) i grafickou (MMS)
formou přímo v jejich telefonu.

Case Study

Ukázky realizovaných mobilních marketingových programů

Klient: Motorola
Projekt: MOTOKRZR
Klient: Motorola
Projekt: MOTOKRZR